ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Odnawialne źródła energii to zasoby naturalne, które pomimo stałego zużywania szybko się regenerują.

Jednym z najbardziej obiecujących odnawialnych źródeł energii jest energia słoneczna, która przynosi wymierne korzyści zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne.

Obecnie energia słoneczna wykorzystywana jest do wytwarzania energii cieplnej bądź elektrycznej i jest jedną z najszybciej rozwijających się technologii grzewczych.

Co prawda, instalacje oparte o odnawialne źródła energii są rozwiązaniem droższym, jednak ich koszt związany jest jedynie z instalacją, podczas, gdy ich eksploatacja nie wymaga żadnych kosztów.