OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Odprowadzenie ścieków z budynków, które nie są objęte systemem sieci kanalizacji sanitarnej, jest nie tylko uciążliwe, ale i kosztowne. Doskonałym rozwiązaniem tego problemu jest zbudowanie przydomowej oczyszczalni.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków są jednym z najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie gospodarki ściekowej. Proces oczyszczania odbywa się całkowicie naturalnie, przy udziale bakterii, które żywią się związkami organicznymi znajdującymi się w ściekach.

Koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków jest wyższy od budowy tradycyjnego szamba, jednakże trzeba wziąć pod uwagę to, że jest to jedyny koszt jaki ponosi użytkownik, w odróżnieniu od szamba, które jest droższe w eksploatacji.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków cieszą się coraz większą popularnością oraz uznaniem, gdyż są samodzielne, nie wymagają podłączenia do prądu oraz obsługi ze strony właściciela.