Instalacje gazowe

Instalacja gazowa powinna zapewniać bezpieczne doprowadzenie paliwa gazowego do budynku, w celu jego ogrzewania, podgrzewania wody użytkowej, a przede wszystkim do korzystania z kuchenki.

Wewnętrzna instalacja gazowa powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby zapewniała bezpieczeństwo użytkowania  oraz umożliwiała swobodne przeprowadzanie prac konserwacyjnych.

Nieprawidłowo wykonana instalacja gazowa, może być przyczyną groźnego wypadku, dlatego jej montaż należy zlecić doświadczonym, posiadającym niezbędną wiedzę i kwalifikacje fachowcom.

Montaż instalacji gazowej musi zostać przeprowadzony zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz spełniać określone warunki techniczne.